Eines de disseny

Keysight Advanced Design System

CST Microwave Studio

Eines de fabricació

Microfresadora per a fabricació de prototips

LPKF Protomat H100

Eines de caracterització

Analitzadors de xarxes

- Keysight E8364B de 2 ports (fins a 50 GHz)
- Keysight N5221A de 4 ports (13.5 GHz)

Es disposa també de mòdul electrònic de calibració

Analitzador de senyal

Analitzador vectorial de senyal Keysight N9020A, amb mòdul per a la decodificació de trames RFID EPC Gen2

Generadors de senyals

- Keysight N5182A fins a 3 GHz, amb mòdul de generació de trames RFID EPC Gen2

- Keysight E4438C fins a 6 GHz


Cel·la TEM

Cel·la WaveCell de WaveControl. Permet la caracterització de tags RFID (mesura del rang de lectura màxim)

Plataforma de mesura sobre oblia

Cascade Microtech M150

Cavitat ressonant per a caracterització de substrats

Keysight 85072A 10 GHz Split Cylinder Resonator permet la caracterítzació elèctrica de substrats (obtenció de la permitivitat i la tangent de pèrdues)