Ferran Martín

Director

Més informació

Jordi Bonache

Cap de Projectes. Responsable de Recerca en RFID i Antenes

Més informació

Gerard Sisó

Gestor-Promotor. Responsable de Laboratoris

Més informació

Anna Cedenilla

Administració

Més informació

Ferran Paredes

Investigador Post-Doc

Més informació

Gerard Zamora

Investigador Post-Doc

Més informació

Paris Vélez

Investigador Post-Doc

Més informació

Cristian Herrojo

Investigador Post-Doc

Més informació

Jan Coromina

Investigador en formació

Més informació

Jonathan Muñoz

Investigador en formació

Més informació

Hengyi Sun

Investigador en formació

Més informació

Álvaro Jaque

Investigador en formació

Més informació

Lijuan Su

Investigadora Post-Doc

Més informació

Ruoshi Wang

Investigadora en formació

Més informació

Col·laboradors externs

Javier Mata

Professor Titular a Universidad de Málaga
Membre de l'equip del Projecte TEC2016-75650-R: COM-SEN-RFID (II)

Francisco Aznar

Professor Titular a Universidad Politécnica de Madrid
Membre de l'equip del Projecte TEC2016-75650-R: COM-SEN-RFID (II)

David Dubuc

Catedràtic a Université de Toulouse III Paul Sabatier / LAAS-CNRS
Membre de l'equip del Projecte TEC2016-75650-R: COM-SEN-RFID (II)
Supervisor científic al Projecte TECNIOSpring TECSPR15-1-0050: SensingBlood

Tatsuo Itoh

Catedràtic a University of California at Los Angeles
Membre de l'equip del Projecte TEC2016-75650-R: COM-SEN-RFID (II)
Doctor "Honoris Causa" per la UAB

Marta Gil Barba

Professora Ajudant Doctor a Universidad Politécnica de MadridAntics membres

Jordi Selga: Investigador en formació (2008-2013). Investigador postdoc (2013-2018)
Tesi: SYNTHESIS OF MICROWAVE CIRCUITS BASED ON METAMATERIALS USING AGGRESSIVE SPACE MAPPING ALGORITHMS

Javier Mata: Professor visitant. Investigador (2013-2017)

Lijuan Su: Investigadora en formació (2013-2017)
Tesi: TRANSMISSION LINES LOADED WITH ELECTRICALLY SMALL RESONATORS: MODELING, ANALYSIS AND APPLICATIONS TO MICROWAVE SENSORS

Pau Aguilà: Investigador en formació (2013-2017)
Tesi: ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE RADIACIÓN DE PARTÍCULAS RESONANTES CON APLICACIONES EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Marco Orellana: Investigador en formació (2013-2016)
Tesi: DISEÑO DE FILTROS DE MICROONDAS BASADOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ONDA LENTA MEDIANTE TÉCNICAS DE SPACE MAPPING

Bahareh Moradi: Investigadora postdoc (2016-2017)

Simone Zuffanelli: Investigador en formació (2011-2015). Investigador postdoc (2015-2016)
Tesi: ANTENNA DESIGN SOLUTIONS FOR RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) TAGS BASED ON METAMATERIAL-INSPIRED RESONATORS AND OTHER RESONANT STRUCTURES

Jordi Naqui: Investigador en formació (2010-2014). Investigador postdoc (2014-2015)
Tesi: SYMMETRY PROPERTIES IN TRANSMISSION LINES LOADED WITH ELECTRICALLY SMALL RESONATORS: CIRCUIT MODELING AND APPLICATION TO COMMON-MODE SUPPRESSED DIFFERENTIAL LINES, MICROWAVE SENSORS, AND SPECTRAL SIGNATURE BARCODES

Miguel Durán-Sindreu: Investigador en formació (2008-2011). Investigador postdoc (2011-2013)
Tesi: MINIATURIZATION OF PLANAR MICROWAVE COMPONENTS BASED ON SEMI-LUMPED ELEMENTS AND ARTIFICIAL TRANSMISSION LINES: APPLICATION TO MULTI-BAND DEVICES AND FILTERS

Javier Herráiz: Investigador postdoc (2010-2011)

David Bouyge: Investigador postdoc (2008-2010)

Adolfo Vélez: Investigador en formació (2006-2010). Investigador postdoc (2010)
Tesi: DESIGN OF TUNABLE MICROWAVE CIRCUITS BASED ON METAMATERIAL CONCEPTS

Francisco Aznar: Investigador en formació (2006-2009)
Tesi: CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS RESONADORES METAMATERIAL, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ARTIFICIALES Y APLICACIONES EN EL DISEÑO DE CIRCUITOS DE COMUNICACIONES

Marta Gil: Investigadora en formació (2006-2009). Investigadora postdoc (2009)
Tesi: RESONANT-TYPE METAMATERIAL TRANSMISSION LINES AND THEIR APPLICATION TO MICROWAVE DEVICE DESIGN

Benito Sans: Investigador en formació (2006-2008)

Joan Garcia: Cap de Projectes (2006-2008)