Els Metamaterials són uns nous materials artificials que presenten unes propietats electromagnètiques úniques, controlables a voluntat, i no presents en cap medi natural conegut. La investigació en aquest camp obre noves vies per a la innovació en el sector electrònic i de les comunicacions, sobre la base de dissenys originals de components i subsistemes, que exploten aquestes propietats singulars.

CIMITEC és un Centre capdavanter pel que fa a la recerca en aquest camp, i en l’aplicació dels Metamaterials al desenvolupament de circuits de RF/microones d’elevades prestacions i baix cost. Està format per professors, doctors, enginyers i tècnics de reconegut prestigi internacional, que han liderat diversos contractes de transferència de tecnologia sobre la base dels metamaterials. L’any 2006 CIMITEC ha guanyat la 5a edició del prestigiós Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, d’àmbit nacional. 

A més de les activitats de recerca i transferència de tecnologia, CIMITEC i els seus membres son un referent pel que fa a la formació i al foment de la recerca sobre la base dels metamaterials. La organització de diversos cursos de formació i events de caire internacionals (tutorials, workshops, congressos, etc.) així ho demostra. CIMITEC es membre de la Xarxa d’Excel·lència de la Unió Europea METAMORPHOSE. 

Com a membre de la Xarxa IT, CIMITEC promou la transferència de tecnologia en l’àmbit de les tecnologies electrònica i de comunicacions, mitjançant la recerca i el desenvolupament de components i sistemes basats en metamaterials o en conceptes derivats dels mateixos. 

Els objectius específics son: 

1.  Constituir un centre de R+D+i capdavanter pel que fa a recerca, innovació i transferència de tecnologia en l’àmbit de les tecnologies electrònica i de les comunicacions, i en particular en el camp de l’enginyeria de RF/microones. 

2. Aconseguir, mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca i la prestació de serveis, una estreta col·laboració amb empreses i institucions del sector electrònic i de les comunicacions. 

3. Promoure la R+D+i en la indústria a través de la transferència de tecnologia. 

4. Fomentar les activitats de formació y difusió relacionades amb els metamaterials i les seves aplicacions tecnològiques. 5. Identificar solucions innovadores pel disseny de components i sistemes de comunicacions que permetin llançar al mercat productes competitius. 

6. Oferir un servei de qualitat als clients basat en una bona gestió dels recursos i en el manteniment dels nivells d’excel·lència del Centre.