Projectes de recerca                            

Projecte TEC2016-75650-R, Retos Investigación: Proyectos I+D+i, Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía. Industria y Competitividad
Investigadors Principals: Ferran Martín i Jordi Bonache
Títol del projecte: Diseño y sintesis de componentes de RF/microondas basados en conceptos avanzados y su aplicacion a circuitos de comunicaciones, sensores y RFID (II)
Durada: 2017-2019
Finançament: 149.900 Euros


Fons per a la valorització de tecnologies dels centres TECNIO dinamitzats pel PRUAB, TECNIOfy, Parc de Recerca UAB
Títol: Sistema d’identificació per UHF-RFID en camp proper de gran superfície i baix cost
Investigador Principal: Jordi Bonache
Finançament: 30.000 €, finançat pel Parc de Recerca UAB


Projecte TECNIOSpring (outgoing + return), Call 2014, ACCIÓ - Generalitat de Catalunya
Títol: Microwave biosensors for low-cost blood analyzers
Referència: TECSPR15-1-0050
Beneficiari: Paris Vélez Rasero
Institució estrangera: LAAS-CNRS
Finançat per ACCIÓ - Generalitat de Catalunya, mitjançant Marie Skłodowska-Curie actions (COFUND)
Durada: Abril 2016 - Abril 2018

The project aims to develop a prototype for low-cost multi-component blood analysis, based on microwave biosensors, implemented by means of microfludics sensing techniques and metamaterial-inspired resonators. The developed device will be able to measure several blood parameters, filling the gap between low-cost glucometer (single parameter measurement) and biochemistry analyzer (able to measure multiple blood parameters at the expense of high cost). This is a multidisciplinary and challenging project that pursues a handheld low-cost market product, involving all the steps in the research/tech-transfer chain, from fundamental research (mainly in new fields for the applicant, such as biology, medicine, microfluidics) up to development of precompetitive products, including IP issues.Projecte de la Agència de Gestió i Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la convocatòria Ajuts destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya (PRODUCTE)
Títol: Lector UHF-RFID de camp proper basat en dispositius de confinament de camp
2014 PROD 00042
Investigador Principal: Jordi Bonache
Finançament: 100.000 Euros, finançat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant FEDER
Durada: Proyecto del Programa d'Ajuts per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu (LLAVOR), de la Agència de Gestió i Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR), Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya.
Referència: 2014LLAV00046
Títol: Sensors de microones sense contacte per a la mesura de velocitats angulars
Investigador principal: Ferran Martín
Científic Junior: Jordi Naqui Garolera 
Durada:
Finançament: 24.000 Euros, finançat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant FEDER  ACCIONES DE DINAMIZACIÓN "REDES DE EXCELENCIA" 2015, Ministerio de Economía y Competitividad.
Títol: RED DE EXCELENCIA CONSOLIDER EN METAMATERIALES
Referència: TEC2015-69195-REDC
Investigador Principal : JAVIER MARTI SENDRA
Entitat sol·licitant: Universidad Politécnica de Valencia
Altres entitats participants: • Universitat Autònoma de Barcelona- CIMITEC • Universidad de Sevilla • Universidad Pública de Navarra • Grupo de Fotónica de Plasmones Superficiales, Instituto de Estructura de la Materia, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. • Universidad de Málaga. • Universidad Politécnica de Valencia. • Universidad Politécnica de Madrid
Investigador principal UAB: Ferran Martín
Finançament total de la xarxa: 51.500 Euros
Durada en anys: 2 


Projecte TEC2013-40600-R de la DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA, Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2016)
Investigador Principal: Ferran Martín
Títol del projecte: Diseño y sintesis de componentes de RF/microondas basados en conceptos avanzados y su aplicacion a circuitos de comunicaciones, sensores y RFID
Finançament: 180.500 Euros


Projecte del Programa EXPLORA CIENCIA Y EXPLORA TECNOLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
Referència: TEC2013-49221-EXP
Títol: HERRAMIENTA CAD PARA LA SINTESIS DESASISTIDA Y AUTOMATIZADA DE CIRCUITOS COMPLEJOS DE RF/MICROONDAS EN TECNOLOGIA PLANA
Investigador principal: Ferran Martín
Finançament: 41.000 Euros


Projecte TEC2010-17512 de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I, Ministerio de Ciencia e Innovación (2010-2013)
Investigador Principal UAB: Ferran Martín
Títol: Nuevas estrategias de diseño y síntesis de componentes de microondas basados en conceptos de METAmateriales con orientación a la TRANSFERencia tecnológica (METATRANSFER)
Finançament: 179.900 Euros


Project of the FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATION 2009-2010 OF THE RESEARCH PROMOTION FOUNDATION (Republic of Cyprus and European Union)
Títol: Design and Implementation of a Novel Wireless Receiver Chain Using Metamaterial Quad Band Devices
Investigador principal UAB: Ferran Martín
Subvenció UAB: 12.000 Euros


Projecte del Programa EXPLORA, Acciones complementarias, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIIN)
Títol: NUEVOS SENSORES Y DETECTORES BASADOS EN LAS PROPIEDADES DE SIMETRIA DE RESONADORES DE ANILLOS ABIERTOS Investigador principal: Ferran Martín
Durada: octubre 2011-setembre 2013
Finançament: 30.000 Euros


Projecte del Programa EXPLORA, Acciones complementarias, DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIIN) 
Títol: Identificación por radiofrecuencia (RFID) sin chip basada en ondas magnetoinductivas (MIW)
Investigador principal: Jordi Bonache
Durada: Gener 2012 - Desembre 2013
Finançament: 27.000 Euros


Projecte del programa CONSOLIDER INGENIO 2010 (Ministerio de Ciencia e Innovación)
Títol: Ingeniería de Metamateriales (EMET) 
Codi: CSD2008-00066
Coordinador del projecte: Javier Martí Sendra (NTC-UPV)
Participants: • NTC-UPV: Instituto Universitario de Investigación Centro de Tecnología Nanofotónica (Universidad Politécnica de Valencia). Leader: Prof. Javier Martí • GEMMA-CIMITEC-UAB: Grupo de Ingeniería de Microondas y Milimétricas (GEMMA) y Centro de Investigación en Metamateriales para la Innovación en Tecnologías Electrónica y de Comunicaciones (CIMITEC) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Leader: Prof. Ferran Martín •  GM-US: Grupo de Microondas (Universidad de Sevilla). Leader: Prof. Ricardo Marqués • GMA-UPNA: Grupo de Milimétricas y Antenas (Universidad Pública de Navarra). Leader: Prof. Mario Sorolla. • GFPS-IEM-CSIC: Grupo de Fotónica de Plasmones Superficiales, Instituto de Estructura de la Materia, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Leader: Prof. J.A. Sánchez Gil • GIC-UMA: Grupo de Ingeniería de Comunicaciones (Universidad de Málaga). Leader: Prof. Carlos Camacho • GFO-UPV: Grupo de Fenómenos Ondulatorios (Universidad Politécnica de Valencia). Leader: Prof. José Sánchez-Dehesa • GIO-UPM: Grupo de Ingeniería Óptica (Universidad Politécnica de Madrid). Leader: Prof. Juan C. Miñano. 
Durada: octubre 2008 a octubre de 2013.
Presupost concedit: 3.5MEuros.


Projecte de subvenció a entitats que realitzin actuacions pròpies de la Xarxa Connect-EU (ACC1Ó – Generalitat de Catalunya)
Títol: Grup de treball FOLAEP
NÚM.EXPEDIENT: XCEU10-1-0010
Entitat Coordinadora: Fundació privada CETEMMSA
Finançament total: 99.970 Euros
Investigador Principal UAB-CIMITEC: Ferran Martín
Subvenció CIMITEC-UAB:  3.540 Euros
Durada: setembre 2010- desembre 2012


 Projecte TEC2004-04249-C02-01 METASYSTEMS de la Dirección General de Investigación (2004-07).
Títol: Diseño, caracterización y aplicación de estructuras basadas en metamateriales al desarrollo de subsistemas de microondas y milimétricas. 
Projecte coordinat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad de Sevilla.
Coordinador del projecte: Ferran Martín
Investigador Principal UAB: Ferran Martín


 Xarxa d'Excelència de la Unió Europea NoE 500252-2 METAMORPHOSE  (VI Programa Marc) (2004-2008)
Títol: Metamaterials organized for radio, millimeter wave and photonic superlattice engineering
Coordinador: Prof. Sergei Tretyakov (Helsinki University of Technology- HUT).
Investigador Principal UAB: Ferran Martín. Projecte del Programa d'Incentius a Projectes i Activitats de Valorització de Tecnologia realitzades per Entitats ofertants de Tecnologia. CIDEM, Generalitat de Catalunya.
Títol: Nous components de comunicacions multibanda basats en metamaterials electromagnètics (COMPATIBLE)
Referència: VALTEC08-1-0009
Investigador Principal: Ferran Martín
Finançament del projecte: 70.000 Euros
Durada: anys 2009 y 2010.


 Projecte TEC2007-68013-C02-02 METAINNOVA de la Dirección General de Investigación (2007-2010).
Títol: Tecnologías basadas en metamateriales y su aplicación a la innovación en componentes y subsistemas de RF microondas y milimétricas: circuitos de radiocomunicación.
Projecte coordinat entre la Universidad de Sevilla i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Coordinador del projecte: Ricardo Marqués Sillero (Universidad de Sevilla)
Investigador Principal UAB: Ferran Martín
Finançament total del projecte: 285.000 Euros (171.000 Euros UAB).