Projectes amb participació empresarial

Projecte RTC-2017-6339-7 de la convocatoria Retos-Colaboración 2017 (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
Consorci format per: CHATU TECH, S.L i UAB-CIMITEC
Investigador Principal UAB: Jordi Bonache
Títol del Projecte: Detección e identificación de tuberías y zanjas mediante tecnología RFID en la banda de UHF (DETECT-TUBE)
Total finançable: 643.818,45 €
Subvenció total: 122.926,72 per a UAB-CIMITEC
Bestreta reemborsable FEDER: 122.926,72 per a UAB-CIMITEC
Prèstec per a l'empresa: 198.982,50 €
Durada: abril 2018-març 2021 


L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un prototip de sistema de localització i identificació de rases i canonades de precisió basat en RFID a banda UHF, que permeti el reconeixement del traçat de les canonades i aporti informació d'utilitat (tipus de material, profunditat, discernir entre tub o entroncament, fabricant, empresa encarregada de l'obra, data d'instal·lació i de l'última inspecció ...) per a facilitar, agilitzar i reduir costos en les tasques de gestió, manteniment i renovació realitzades per empreses del subsector de l'obra civil i de l'edificació.

Projecte finançat per: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación.
L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat.Projecte RTC-2017-6303-7 de la convocatoria Retos-Colaboración 2017 (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
Consorci format per: Hohner Automáticos S.L., UAB-CIMITEC i EURECAT
Investigador Principal UAB: Ferran Martín
Títol del Projecte: Encoder de microondas impreso de campo cercano para el control preciso de la altura de ascensores y elevadores (Near-field Lift Encoder)
Total finançable: 917.940,66 €
Subvenció total: 222.243,22 €
Bestreta reemborsable FEDER: 104.711,50 €
Import total per a UAB-CIMITEC: 209.423 €
Prèstec per a l'empresa: 536.043 €
Durada: abril 2018-març 2021 


Aquest projecte té com a objectiu general el disseny, desenvolupament i validació experimental d'un nou sistema per al control precís de la posició d'ascensors i elevadors, amb precisió d'1 mm, basat en encoders impresos de microones, i el corresponent sistema de lectura, processat i transmissió del senyal. Per aconseguir aquest objectiu, es disposa d'un equip multidisciplinar, amb "know-how" en tecnologies d'ascensors (Hohner), en sistemes electrònics i de comunicacions (Hohner, CIMITEC), en electromagnetisme i tecnologies de microones (CIMITEC), així com en materials i tecnologies d'impressió (Eurecat).

Projecte finançat per: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación.
L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una recerca de qualitat.Projecte RTC-2015-4385-7 de la convocatoria Retos-Colaboración 2015 (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad).
Consorci format per: EURONA WIRELESS TELECOM S.A y UAB-CIMITEC
Investigador Principal UAB: Jordi Bonache
Títol del Projecte: Sistema de Control de ACCESos Basado en METAmateriales (META-ACCESS)
Total finançable: 824.598 Euros Subvención total: 104,539 para UAB-CIMITEC
Bestreta reemborsable FEDER: 75.543 para UAB-CIMITEC
Prèstec per a les empreses: 612.288 Euros
Durada: juny 2015-desembre 2017 


Projecte RTC-2015-3709-7 finançat per MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD en el marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, amb l'objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològico, la innovació i una recerca de qualitat.
Consorcio formado por: PALEX Medical SA, SERVISTAL MEDICA SL, y UAB-CIMITEC
Investigador Principal UAB: Jordi Bonache
Títol del Projecte: Control de stock y logística en entornos hospitalarios (META-STOCK)
Total finançable: 380.660,18 Euros
Subvenció total: 71.724.30 para UAB-CIMITEC
Bestreta reemborsable FEDER: 40.931,30 para UAB-CIMITEC
Prèstec per a les empreses: 214.398,00 Euro
Durada: abril 2015-desembre 2017 

L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un sistema de control d'logístic en entorn hospitalari basat en RFID a banda UHF, que presenta importants avantatges respecte a les característiques dels sistemes basats en tecnologia NFC (banda HF) en termes de cost i capacitat de lectura, que és la solució actualment oferta en el mercat quan es requereix evitar nivells importants de radiació.
Per al desenvolupament del projecte s'ha plantejat una estructura en cooperació composta per:
- Palex Medical, SA
- Servistal Medica S.L.
- Universitat Autònoma de Barcelona


Projecte RTC-2014-2550-7 ChiplessRFID de la convocatoria Retos-Colaboración 2014 (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad).
El Ministerio de Economía y Competitividad espanyol (MINECO), dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, va concedir ajuda al projecte “chiplessRFID” liderat per SCYTL amb número d'expedient RTC-2014-2550-7. Aquest projecte ha estat finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) dins el Subprograma RETOS-COLABORACIÓN, Convocatòria 2014.
Consorci format per: Scytl SECURE ELECTRONIC VOTING,S.A., Instituto de Microelectrónica de Barcelona-CNM (CSIC) i UAB-CIMITEC 
Investigador Principal UAB: Ferran Martín 
Títol del projecte: Desarrollo tecnológico de tags chipless RFID mediante tecnologías de impresión sobre substratos de bajo coste para su integración en sistemas de modernización electoral (Chipless RFID)
Total finançable: 1.686.502,99 Euros 
Subvenció total: 490.171,00 Euros (154.940 Euros per a UAB-CIMITEC) 
Préstec per a Scytl: 657.977,00 Euros


Projecte del Programa Innovation Triangle Initiative de la Agencia Espacial Europea (ESA)
Referència: 4000111799/14/NL/SC
Títol: COPLANAR SYMMETRY-BASED CONTACTLESS ROTATION SENSOR
Coordinador del projecte: Francisco Garcia de Quirós (EMXYS Embedded Instruments)
Subcontractats: UAB, UPV
Durada: 1 juliol 2014- 30 abril 2015
Finançament: 50.000 Euros (22.000 Euros UAB-CIMITEC)


 Projecte de la Unió Europea FP7-ICT-2011-7
Número de projecte: 287682 Project title: TDK4PE—Technology & Design Kits for Printed-Electronics
Call (part) identifier: FP7-ICT-2011-7
Funding scheme: Collaborative project (STREP)
Participants: •UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (UAB), Spain •AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Italy •FLEXINK (FLEXIN), United Kingdom •4INFINISCALE SA (IFS), France •AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC), Spain •PHOENIX BV (PHOENIX), Netherlands •Sensing Tex, S.L. (STX) Spain •TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ (TUC) Germany •UNIVERSIDADE DO ALGARVE (UALG) Portugal •3D-Micromac AG
Coordinador: Jordi Carrabina Bordoll (UAB)
Investigador Principal UAB (CIMITEC): Ferran Martín
Durada: 3 anys, octubre 2011 – setembre 2014
Finançament CIMITEC-UAB: 50.000 Euros.


Projecte del Programa AVANZA Competitividad I+D+I (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Dirección general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Títol: Investigación y desarrollo de una herramienta CAD para la síntesis de circuitos de comunicaciones compactos y de altas prestaciones basados en metamateriales (METASINTESIS) Expedient: TSI-020100-2010-169
Coordinador del projecte: Jordi Gil Raga (AURORA SOFTWARE AND TESTING s.l.)
Investigador Principal UAB: F. Martín
Partenariat format per: AURORA SOFTWARE AND TESTING s.l.. y CIMITEC-UAB.
Durada prevista: 2010-2012
Subvenció total del projecte: 146.829 Euros, finançat per Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Gobierno de España) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Subvenció UAB: 47.572 Euros


Projecte del Programa AVANZA Competitividad I+D+I (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Dirección general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Títol: INVESTIGACIÓN SOBRE EL DISEÑO DE TAGS RFID BASADOS EN METAMATERIALES PARA LA  MONITORIZACIÓN  DE PERSONAS (e-TISSUE).
Coordinador del projecte: AIDA Centre s.l.
Investigador Principal UAB: J. Bonache
Partenariat format per: AIDA Centre s.l. y CIMITEC-UAB. Durada prevista: 2010-2011.
Subvenció total del projecte: 118.489 Euros, finançat per Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Gobierno de España)
Subvenció per a la UAB: 28.008 Euros


Projecte Eureka 5014 METASENSE (Abril 2009-desembre 2011)
Títol: Miniature METAmaterial-Based SENsing Devices for Agricultural, Environmental and Geological Applications (METASENSE) Referència:  TSI-020400-2010-27
Investigador Principal UAB: F. Martín
Consorci format por: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences - Center for Integrated Microsystems and Components (Serbia), IRITEL A.D. Beograd (Serbia), ISEE 2007 s.l. (España) i Universitat Autonoma de Barcelona – CIMITEC (España)
Pressupost del projecte: 1.62MEuros (Finançament socis espanyols via Projectes AVANZA Competitividad I+D+I.)
El Proyecto METASENSE es un proyecto de investigación industrial y desarrollo, que tiene como objetivo general la aplicación de las tecnologías basadas en metamateriales a la optimización y miniaturización de componentes para el desarrollo de nuevos sensores pasivos y activos con aplicaciones en agricultura, medioambiente, geología y afines. Se persigue por un lado el desarrollo de sensores de humedad compactos basados en metamateriales, que representen un avance respecto a los sensores actuales en cuanto a tamaño y prestaciones. Por otro, el desarrollo de nuevos sensores RADAR para la detección a distancia, fundamentalmente de objetos bajo tierra o en ambientes peligrosos. El presente proyecto se refiere a la fase de implementación del proyecto Eureka METASENSE con participación de España y Serbia. Participan en la presente iniciativa ISEE 2007 (Integration Software and Electronics Engineering) como líder de la iniciativa y el Centro de Investigación en Metamateriales para la Innovación en Tecnologías Electrónicas y de Comunicaciones (CIMITEC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el marco de la convocatoria 1/2010 del Plan Avanza, para la realización de proyectos y acciones en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.


Projecte Eureka 2895 TELEMAC (2003-04)
Títol: Estudio y control de la propagación de microondas y de ondas milimétricas por metamateriales.
Investigador Principal UAB: F. Martín
Consorci format per: Thales Research and Technology, RCI, Institute d’electronique de Microelectrònique et de Nanotechnology (IEMN-CNRS), Institute d’Electronica Fondamentale (IEF), Consultora Navarra de Telecomunicaciones (CONATEL), Omicron Circuits s.l., Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Pública de Navarra.


Projecte Eureka METATEC (juliol 2006-desembre 2008)
Títol: METAmaterial-based TEchnology for broadband wireless Communications and RF identification Investigador Principal UAB: F. Martín Consorci format per: University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences - Center for Integrated Microsystems and Components (Serbia), IMTEL Mikrotalasi A.D. (Serbia), The Institute of Microwave Techniques and Electronics - IMTEL Institute (Serbia), AIDA Centre s.l. (España) i Universitat Autonoma de Barcelona – CIMITEC (España)