Sectors als que ens dirigim

Per les seves propietats, els metamaterials es poden aplicar al desenvolupament de components i dispositius de RF/microones en un ampli ventall de sistemes i sectors:

1- Indústria aeronàutica i aeroespacial (filtres, diplexors, etc)

2- Sistemes d’identificació per radiofreqüència – RFID (antenes, components de banda dual, etc)

3- Fabricants de components de microones i mil.limètriques i de terminals de comunicacions (miniaturització de components,  filtres, diplexors, divisors, acobladors, mescladors, etc). 

4- Comunicacions sense fils de banda ampla (Bluetooth, WiFi, UWB,...)  

5- Sistemes de RF/microones i sistemes reconfigurables en tecnologies avançades (MMIC, LTCC, SoP, MCM, RF-MEMS, etc).

  6- Altres sectors (sistemes de seguretat, EMC, etc)


Serveis que oferim

1-  Estudis i projectes tecnològics: estudis de viabilitat, dissenys a mida de components i circuits, identificació de nous productes per millorar la competitivitat en prestacions i cost

2-  Fabricació i caracterització de prototips: demostradors tecnològics, disseny i fabricació de circuits en PCBs d’altes prestacions, caracterització i anàlisi. 

3-  Suport a la gestió de R + D + i : serveis d’assessoria i consultoria, identificació de fonts de finançament de projectes, patents 

4-  Formació: organització de cursos i seminaris, cursos de postgrau, seminaris tecnològics i conferències.