04/02/2020: A LA VENDA EL LLIBRE "TIME-DOMAIN SIGNATURE BARCODES FOR CHIPLESS-RFID AND SENSING APPLICATIONS", SPRINGER
El llibre de Ferran Martín, Cristian Herrojo, Javier Mata-Contreras i Ferran Paredes presenta una estratègia per a la implementació de sistemes Chipless-RFID de camp proper, basada en el domini de el temps, i que fa ús dels anomenats codis de barres de signatura temporal ("time-domain signature barcodes"). A més, es fa una revisió de l'estat de l'art en Chipless-RFID i es presenten algunes aplicacions.  

Time-Domain Signature Barcodes for Chipless-RFID and Sensing Applications
Ferran Martín, Cristian Herrojo, Javier Mata-Contreras, Ferran Paredes
Springer
ISBN: 978-3-030-39725-8 / 978-3-030-39726-5 (eBook)
142 pages

Més novetats

Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions

CIMITEC-UAB és un Centre pioner en l'aplicació dels Metamaterials (i altres estructures) al desenvolupament de circuits de radiofreqüència/microones d'altes prestacions i baix cost, reduint les seves dimensions i/o afegint noves funcionalitats. CIMITEC combina la recerca bàsica i l'aplicada. Explorem nous conceptes, idees i estructures per a adaptar-les a les necessitats de la indústria.
CIMITEC-UAB és agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupadors de tecnologia. TECNIO és el segell que otorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que la ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.


Tecnologia

Apliquem la nostra tecnologia a diferents camps, com el disseny de filtres i altres components RF, els sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID) o sensors de diferents tipus.


Què fem?

Transferència Tecnològica

La tecnologia desenvolupada per CIMITEC-UAB permet optimitzar sistemes i cobrir noves necessitats en àmbits com les telecomunicacions, sistemes industrials, Internet of Things o salut, entre d'altres.


Projectes Industrials Contractes

Recerca

CIMITEC-UAB realitza una recerca capdavantera en el camp de l'enginyeria de RF/microones i les seves aplicacions. Presentem els nostres treballs en les revistes i conferències més prestigioses de l'àmbit, a més de en monografies.


Publicacions Llibres