A LA VENDA EL LLIBRE "BALANCED MICROWAVE FILTERS", WILEY
El llibre editat per Ferran Martín, juntament amb Lei Zhu, Jiasheng Hong i Francisco Medina, presenta estratègies per al disseny i implementació de filtres diferencials de microones amb supressió de mode comú, incloent filtres de banda estreta, banda ampla i banda ultra-ampla 

Balanced Microwave Filters
Ferran Martín, Lei Zhu, Jiasheng Hong, Francisco Medina
Wiley
ISBN: 978-1-119-23761-7
688 pages

Més novetats

Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i de Comunicacions

CIMITEC-UAB és un Centre pioner en l'aplicació dels Metamaterials (i altres estructures) al desenvolupament de circuits de radiofreqüència/microones d'altes prestacions i baix cost, reduint les seves dimensions i/o afegint noves funcionalitats. CIMITEC combina la recerca bàsica i l'aplicada. Explorem nous conceptes, idees i estructures per a adaptar-les a les necessitats de la indústria.
CIMITEC-UAB és agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupadors de tecnologia. TECNIO és el segell que otorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que la ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.


Tecnologia

Apliquem la nostra tecnologia a diferents camps, com el disseny de filtres i altres components RF, els sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID) o sensors de diferents tipus.


Què fem?

Transferència Tecnològica

La tecnologia desenvolupada per CIMITEC-UAB permet optimitzar sistemes i cobrir noves necessitats en àmbits com les telecomunicacions, sistemes industrials, Internet of Things o salut, entre d'altres.


Projectes Industrials Contractes

Recerca

CIMITEC-UAB realitza una recerca capdavantera en el camp de l'enginyeria de RF/microones i les seves aplicacions. Presentem els nostres treballs en les revistes i conferències més prestigioses de l'àmbit, a més de en monografies.


Publicacions Llibres