CIMITEC participa activament en la docència del Màster en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona impartint crèdits sobre l’aplicació dels Metamaterials en Enginyeria de Comunicacions. A més, CIMITEC organitza i ha organitzar diverses activitats formatives (cursos, tutorials, seminaris, congressos, etc.).

   ·14th Wokshop on Modelling and Simulation of Electron Devices. Lloc i data de celebració: Barcelona, 16 i 17 d’octubre de 2003.

   ·1st International Seminar/Worshop on Metamaterial and Circuit Design based on Split Rings Resonators. Lloc i data de celebració: Barcelona, 22 d’abril de 2005. ·Curs: Physics, theory, fabrication and applications of microwave metamaterials. Conferencia: IEEE-MTT International Microwave Symposium (IMS). Lloc i data de celebració: Long Beach, CA (USA), 17 de juny de 2005. Organitzadors: F. Martín (Universitat Autònoma de Barcelona) y C. Caloz (Universidad Politécnica de Montreal). 

·Sessió: Metamorphose: engineering applications of metamaterials Conferència: European Microwave Conference (EuMC) Lloc i data de celebració: Manchester (UK), 14 de setembre de 2006. Organitzadors: F. Martín  (Universitat Autònoma de Barcelona) y Y. Vardaxoglou (Loughborough University, UK).

   ·Curs: Recent advances in electromagnetic metamaterials: theory, computation and applications. Conferencia: IEEE-MTT International Microwave Symposium (IMS). Lloc i data de celebració: Honolulu, Hawai (USA), juny de 2007. Organitzadors: F. Martín (Universitat Autònoma de Barcelona) y C. Caloz (Universidad Politécnica de Montreal)